... kvalita je pro nás denním chlebem

 

Celý systém řízení bezpečnosti potravin je certifikován podle normy HACCP

 

Bereme na sebe závazek dostát náročným požadavkům mezinárodních standardů řízení zdravotní nezávadnosti a pod dohledem akreditované certifikační společnosti CSQ každoročně procházíme rozsáhlými auditními procesy. Naši zákazníci tak mají jistotu, že k naší práci přistupujeme skutečně zodpovědně a využíváme každé příležitosti k tomu, abychom se neustále zlepšovali. Systém řízení zdravotní nezávadnosti zahrnuje všechny oblasti naší činnosti, zejména pak:

  • efektivitu řízení veškerých procesů ve firmě
  • dohled nad kvalitou nakupovaných surovin, meziproduktů výrobního procesu i hotových výrobků
  • dodržování správné výrobní a hygienické praxe při skladování, zpracování, balení i expedici
  • všestrannou komunikaci se zákazníky, vedoucí ke zvýšení jejich spokojenosti