... kvalita je pro nás denním chlebem

U NÁS SE RODÍ CHLÉB

...
Tento náš poslední marketingový slogan přesně charakterizuje symbiózu našich myšlenek, vývoje a aplikace pokrokových kvasových technologií, jichž jsme léta průkopníky na našem pekařském trhu.

Filozofie

Stabilní
S pevným postavením na pekařském trhu, efektivním a transparentním hospodařením i širokou odběratelskou základnou spokojených zákazníků.

Moderní
S aktivním přístupem k využívání nových a inovačních postupů či technologií, splňující nejnáročnější požadavky na potravinářskou výrobu a trvale vyhledávající nové příležitosti ke zlepšování.

Spolehlivá
S rychlým servisem a službami poskytovanými díky motivovaným pracovníkům, odpovídajícímu technickému a technologickému vybavení a ověřeným postupům systému řízení a kontroly jakosti na všech úrovních.

Pokroková
S ambicí být stále v popředí všech nových a pokrokových postupů a pekařských technologií jak v českém, tak i evropském měřítku.

Kvalifikovaná
S odborně připravenými a kvalifikovanými zaměstnanci.

Uspět na dnes již evropském trhu potravin znamená pro nás podávat každodenní vysoké výkony a dosahovat mimořádných výsledků. Investici do vzdělávání a školení svých zaměstnanců proto považujeme za svou prioritu. Vzdělávání podněcuje naši vůli a odhodlání přijímat nové myšlenky, trendy a neustále se zdokonalovat. KONTINUA školí své zaměstnance pravidelně v různých vzdělávacích projektech, které byly částečně spolufinancovány i s přispěním z dotací Evropského sociálního fondu.