... u nás se rodí chléb

PEČTE S NÁMI

To není jen hlavní slogan naší marketingové strategie, ale i upřímný závazek vůči vám všem, našim věrným a spokojeným zákazníkům. Zároveň je to pro nás i velká výzva - společnými silami vtisknout pekařskému řemeslu tu prastarou poctivou řemeslnou prestiž, kterou si toto naše voňavé a křupavé povolání jistě historicky zaslouží.


Vývojové a předváděcí centrum ve Staré Boleslavi

K dispozici máme moderně vybavené „Zákaznické předváděcí centrum“, kde v příjemném a přátelském prostředí najdou naši zákazníci dostatek prostoru pro vzájemnou výměnu informací, čerpání technologických poznatků a dalších zkušeností z oboru.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským Fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.


Typy pořádaných akcí

 • Interní školení
  Školení vlastních pracovníků včetně regionálních obchodních zástupců.

 • Zákaznická školení
  Tématická pekařská školení, doškolovací programy pro pekárny.

 • Školení externí
  Školení pořádaná pekařským svazem nebo např. vybranou sekcí PKČR.

 • Předváděcí prezentace
  Ochutnávky novinek v předváděcím centru, firemní prezentace, regionální výjezdní prezentace, výstavní a veletržní prezentace.

 • Kurzy pro veřejnost
  Kurz základů pekařské technologie.

 • Semináře
  Odborná výuková setkání propojená s aktivní praxí.

 • Dny otevřených dveří
  Celorepubliková setkání zákazníků a přátel.

 • Partnerské dny
  Prezentace pro zahraniční partnery.